Vi använder cookies   Läs mer

 

  Tutanchamons mask

 

 

Historia om Egypten


 

Kungarna som regerade 300 f.Kr. kallades för Faraoner. Några av de faraoner som fanns hette Tutanchamon, Ramses, Kleopatra, Seti den första som är mest kända.

 

Språket som Egyptierna använde förut i tiden är hieroglyfer. Ett språk som inte används idag men som väldigt få kan tyda, det är mest forskare som kan tyda dem. Det fanns omkring 800 olika tecken och de ansågs vara heliga tecken.


Hur de byggde pyramiderna är ingen som riktigt vet, forskare kan bara ge exempel på hur de kan ha byggt dem. Vissa säger att de byggdes genom att använda sten som stöd för att kunna dra upp de stora stenblocken, andra forskare har andra teorier om hur det skall ha gått till.


Hur gjorde de för att veta vilken tid det var på den tiden? De läste av solen för att veta vilken tidpunkt det var och de använde även solen som kompass.


Kungars begravning var betydligt mer avancerad då för emot hur de görs idag. Hur kunde de bevara kropparna i så god skick ända tills idag? På den tiden balsamerade man kropparna med en slags ”parfymerade” som innehöll natronsalt för att bevara kroppen inför faraonernas kommande liv. De tog ut alla inälvor från kroppen och sedan smorde in kroppen i oljorna som sedan lindades in i tyger. På den tiden trodde dem att balsamerades konungar så att kroppen bevarades fick de ett liv efter dödes.
Då kungarna dog ansågs de vara heliga så för att pryda deras grav fick de masker gjord av guld och i grav kammaren kunde man oftast hitta olika typer av djur i urnor som ansågs heliga till exempel katten, krokodilen, falken, baggen som är en insekt och många fler.


Grav kammaren byggdes långt under gjorden för att inte plundrare skulle hitta dem eller i berg. De byggde extra kammare för att lura plundrare och lade dit tomma urnor.


Några av de viktiga gudarna som fanns var Anubis, Horus, Isis, Hathor, Osiris, ptah och Re.
Alla gudarna stod för olika saker. Anubis var Balsameringens gud och framställdes med ett schakalhuvud. Horus var son till Isis och Osiris och som ansågs en mäktig kung. Isis var mångudinna, Hathor som var himmelsgudinna, Osiris dödsguden, Ptah skapar gud och som dyrkade Memfis och Re som var solens gud.


Faraonerna kan även ses avbildade som statyer. Det är imponerande hur de kunde bygga de stora templen och statyerna på den tiden eftersom de inte hade verktygen som vi har, trotts all teknik.


Tutanchamon blev kung när han var 9 år gammal och som ansågs som en av de större härskarna. Forskarna fann inte orsaken till hans död vilket som är det gåtfullaste i den egyptiska historien, men han dog då han vara bara 19 år.

 

         

 Hieroglyfer                                                                                Avbildade faraoner