Vi använder cookies   Läs mer

 

 

 

 

                                             Nordamerikanska indianer

De sista nordamerikanska indian stammarna varade fram till 1900-talet. Stammarna upplöstes både av sjukdomar och krig. För att klara av de kalla vintrarna i Amerika gjorde Indianerna kläder och tält av buffel skinn för att hålla värmen.

 

 

De stora tälten hette Tipi och det bodde oftast flera personer eller hela familjer i ett tält. Ett tält bestod oftast av 13-18 stora pålar som gjorde att tältet formades till en kon som de sedan lade buffelskinn över.
Det kunde vara olika storlekar på Tipi beroende på hur många i familjen man var. Så ju större familj du hade desto större Tipi.
Andra hyddor som indianer levde i var långhus gjorda av plankor som var välgjorda för att hålla länge och för att det ska kunna rymmas flera familjer (upp till 100 personer). Taken var formade som ett v och hade ett hål uppe på taket för att de skulle kunna elda, där bodde mohikanerna.
Ett tredje förslag på en hydda var wickiup hydda som Apacee indianerna bodde i. De var formade som en rund hydda gjord av halm.

Det var enkelt att bo i hyddorna eftersom de var enkla att ta ner och bygga upp när man ville plats att bo på. På vintern om det var kallt var det bara att lägga på mer skinn på tältet och täcka iför rök hålet längst upp på tältet.

Namnet Indian står för många olika stammar som exempel: Apacher, Ponca, Pawnee, Mohikan, Eskimå, Dakota och många fler stammar. Det fanns ca 500 olika indianstammar.


De nordamerikanska indianerna bytte varor med stammarna, men även med Engelsmän.
Varorna som byttes ofta var tobak, buffel skinn, smycken osv, men det var även så många av indianerna lärde sig prata engelska. Indianerna hade oftast djur som gudar och som de såg som heliga andar de bad till. De djur som de dyrkade var Örn, Hök, varg, Björn. De olika djuren karvades ofta in i Totempålar för det skulle ge kraft till stammen.


Stammens hövding var oftast äldre eftersom de ansågs visare och starkare med mycket kunskap för att leda. Några av de Hövdingar som fanns var Standing Bear, Red Cloud, Black Hawk, Geronimo, Sitting Bull och många fler.

 

Sitting Bull
Föddes år 1831 och dog år 1890-talet. I rang ordningen i stammen var han väldigt viktig eftersom han ansågs som en helig man som styrde gruppen. År 1876 krigade stammen emot Us soldater och vann vilket var stort.
 Han hade en son och en dotter, men sen även en dotter och en son som var adopterad.
Han dog av då polis försökte gripa i rymningsförsök (genom motstånd).

Geronimo

Föddes år 1829 och dog år 1909. Hans stam krigade mot både Us soldater och Mexikanska soldater år 1875 till 1885. Han ville ge igen sin sorg efter att de dödade hans mor, fru och tre söner. De vann striden.
Sammanlagt hade han sju barn. Han var en stor krigsledare och medicinman inom stammen.

För att ta sig igenom de svåra terrängerna använde de oftast hästar till hjälp för att bära och för att ta sig fram mycket snabbare. Indianerna var väldigt vidskepliga, de trodde på andar och var noga med att få bort de onda genom att använda rökelser och använda drömfångare för att fånga in onda drömmar som de fick.

 

Innan ett par kunde gifta sig i stammen fick killen gå igenom en ritual för att bli man genom att trycka en pinne genom bröstvårtorna där de satte rep från en påle. De fick luta sig bakåt tills de kände smärta. Så kunde de stå i timmar för att se om han skulle klara äktenskaps prov. De instrument som användes i stammarna var oftast trummor och Pan-flöjtar.

Alla Indianstammarna levde inte på samma sätt eller pratade samma språk eftersom alla stammarna levde på olika håll i landet. Eskimåerna är en grupp som anses tillhöra indian stammen vilken är helt olik från den nordamerikanska indian stammen.  Beroende på vart man bodde användes olika material till kläderna. För Indianerna i skogarna var bävern och hjorten lika viktiga som för de som behövde buffel skinnet, alla tog material som kom från naturen runtom dem. För att sy användes ofta ben eller taggar från ett piggsvin för att kunna komma igenom det tjocka buffel skinnet.
Eftersom att alla levde på olika sätt beroende på vart de bodde så var det viktigt med vad de åt. Om en stam levde i skogen fanns det gott om föda så som kanin, hjort, rötter/växter, fågel och fisk som de levde på.
För stammarna som bodde där det längre tid att jaga var det viktigt att finna mat som gav mycket näring. Indianer var mycket skickliga jägare, jordbrukare och hantverkare. Alla kläderna sydde de för hand och även tillverkade vapnen för hand.

Vad solgud betyder är exakt hur det låter. Indianerna såg solen som en gud och bad till den då det var svårare tider. De dansade även Soldansen.

 

Idag finns det fortfarande indianer, men det är betydligt mycket mindre än vad det var på 1400-talet. Tiderna förändras genom att våra levnads sätt förändras och det är många unga som vill ta del av all teknik och för att jobba och få kontakt med omvärlden. Idag är de utspridda i stor del av Amerika som Canada, Mexico och Sydamerika.
Förut Fanns det stammar i hela Amerika som t ex Prärien, Norra skogslandet, Nordöstern, Nordvästkusten och många fler områden.

Några filmer som är gjorda efter indianer är till exempel, The last off the Mohikan och Pocahontas.