Vi använder cookies   Läs mer

 

Ormar i Sverige,

hur många arter finns det?
(Bonus ormar som husdjur)

Det finns tre orm arter i Sverige, de tre är:
Huggormen, snoken och hasselsnoken.
Ormar är inte slemmiga som många tror, utan de är torra och blanka.

Huggormen

eller på latin (Vipera berus):
Huggormen är den giftiga av dem tre, det är bara den som är giftig i Sverige.
Den har ett sick sack mönster på ryggen.
Den äter möss, sorkar, grodor och ödlor.
Huggormen lägger inte ägg som de andra ormarna gör, huggormen föder levande ungar.
”Vipera” betyder faktiskt huggorm och ”Berus” betyder nordlig på latin.
Huggormens fiender är mest människan andra är till exempel rovfåglar

och andra mindre rovdjur som grävlingen.
Den lever i stora delar av Europa, från norr om polcirkeln till norra Frankrike,

Italien, Albanien, Grekland och västliga Turkiet.

 

 

Snoken

eller på latin (Natrix natrix):
Snoken kan bli upp till 200cm lång, men är mindre i Sverige,

där en del kan bli upp till 120-130cm.
Den är inte giftig men den kan bitas, men det är sällan den bits.
Den lever vid vattendrag eller andra fuktiga marker,

där den stannar under sommaren och jagar grodor och fiskar.
Den har också fiender som:
Förutom människan är, fåglar, grävlingar och katter deras fiender.
”Natrix” betyder simmare på latin.
Den lever i stora delar av Europa, norrut till Ryssland och i södra Finland.

 

 

Hasselsnoken

eller på latin (Coronella austriaca):
Den kan bli upp till 80cm men är oftast mindre.
Den finns södra England, Frankrike och norra Iberiska halvön i väster

till Ryssland i öster och från södra Skandinavien.
I Sverige är den spridd från Uppland ner genom östkusten, på Öland och Gotland,

och på västkusten runt Oslofjorden.
Den här är inte heller giftig.
Den äter andra reptiler som:
Kopparödlor, skogsödlor och faktiskt andra hasselsnokar.
”Coronella” betyder ”krona” och ”austriaca” betyder ”från Österrike” på latin.
Ungarna föds levande från början av augusti till slutet av september.

 

 

Bonus ormar som husdjur
Man kan ha ormar som husdjur,

de vanligaste ormar man kan ha som husdjur är majsormen och kungspyton.
Majsormens latinska namn är (Pantherophis guttatus),

och kungpytonens latinska namn är (Python regius).
De behöver inte äta så ofta, ungefär en gång i månaden.
Ormar har olika kroppsform, kungspyton har en lite av en triangel formad kropp.
Majsorm och Kungspyton är bra ormar att starta med som husdjur.


Majsorm
Den är inte giftig men den kan bitas.
Mat: Den äter oftast råttor och möss.
I det vilda så äter den ödlor, fåglar och små däggdjur.
Ägg: Den lägger mycket ägg, de lägger 30 ägg.
Den kan bli upp till 1 meter som full vuxen orm.

 

 

Kungspyton
Den är inte giftig heller, men kan bitas som de andra ormarna.
Mat: Den äter oftast råttor och möss som majsormen.
Råttor och möss kan bli köpta från djuraffärer (frysta råttor och möss).
Man kan föda upp egna råttor och möss om man inte vill köpa frysta.
Men det blir mera jobb om man föder upp egna råttor och möss.
I det vilda så äter den fåglar och små däggdjur.
Ägg: den lägger 4-8 ägg.
Den kan bli upp till 1,5 meter som full vuxen orm.

 

 

Länk till källan: http://sverigesherptiler.nu/reptiler/ormar/
Bonus ormarna har jag skrivit själv.
Bilder tagna från Google
Text skriven av mig: Lars-Emil Lindblom.
Datum: 28 november 2019.
God jul och Gott nytt år!