Vi använder cookies   Läs mer

 

Det handlar om mänskliga rättigheter

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter.

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för både tillgänglighet och användbarhet.

Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla om fysisk tillgänglighet,

om tillgång till utbildning och information eller om ett bra bemötande

 

På den här sidan kan du läsa om vad tillgänglighet betyder, olika reportage vi gjort mm.