Vi använder cookies   Läs mer

 

Tillgänglighetsråd

 

Tillgänglighetsrådet finns till för att lyfta frågor

som är särskilt angelägna för personer med funktionsnedsättningar

i samhällsplaneringen samt att stödja samverkan.

Målet är att sträva efter förbättrad tillgänglighet

i samhället och att Örnsköldsvik ska vara en kommun för alla.

 

Grundläggande för tillgänglighetsrådet är att människor är olika men att alla är lika mycket värda

, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Olikheterna människor emellan berikar och är en tillgång för samhället.

Funktionshinder beskriver den begränsning en funktionsnedsättning

innebär för en person i relation till omgivningen.

 

På kommunens hemsida hittar du kontaktuppgifter till personer

som du kan kontakta gällande frågor om tillgänlighet i Örnsköldsvik.

Du hittar också Tillgänglighetsrådets protokoll där.

 

Klicka på länken nedan så kommer du dit.

 

 

Tillgänglighetsråd - Välkommen till Örnsköldsviks kommun (ornskoldsvik.se)