Vi använder cookies   Läs mer

 

FN betyder Förenta Nationerna.

I FN ska länderna i världen komma överens

så att människor får leva i fred och frihet.

Länderna förhandlar och skriver avtal.

 

År 2006 sade FN ja

till Konventionen om rättigheter

för personer med funktionsnedsättning.

En konvention är regler

som länder kommer överens om

att de ska följa.

 

Text tagit ur:

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gällande tillgänglighet

 

Tillgänglighet

 

Med tillgänglighet menas

att alla ska kunna använda något

eller kunna delta.

 

Alla ska kunna komma in i och vara i hus.

Alla ska få information

som passar dem.

Staterna måste arbeta för

att göra samhället tillgängligt.

 

Staterna ska göra detta:

• Hus, vägar, bilar, skolor,

sjukhus, arbetsplatser och liknande

ska vara tillgängliga.

 

• Information och olika slags service

ska vara tillgänglig.

 

Det ska finnas regler för

hur en service för alla ska vara tillgänglig.

 

• De som ger service till alla i ett samhälle

ska tänka på att den också

är tillgänglig för personer

med olika slags funktionsnedsättning.

 

• Alla som ger service ska få utbildning

om tillgänglighet.

 

• Hus som är till för alla

ska ha lättläst information

och information i punktskrift.

 

• Det ska finnas service,

till exempel ledsagare och olika slags tolkar,

i hus som är till för alla.

 

• Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd

de behöver för att få information.

 

• Staterna ska se till

att personer med funktionsnedsättning

kan använda ny teknik, till exempel internet.

 

• Staterna ska uppmuntra ny teknik

för att få information

och se till att den finns så fort

och billigt som möjligt.