Vi använder cookies   Läs mer

 

 

Intervju med Erika Nordin

 

Erika Nordin jobbar på kommunen,tillväxt avdelningen som Utvecklingsstrateg.

Det betyder att hon jobbar t ex med att förbättra och komma med

förslag så att så många som möjligt ska ha tillgång till så många platser/ställen som möjligt.

Tanken är att oavsett vem man är så ska man kunna ta sig dit man vill.

 

Jag intervjuade henne för jag har gjort och håller på med en artikelserien

om tillgänglighet och för att få svar på dom problem som jag har stött på.

 

Varför är inte alla trottoarer nersänkt vi alla övergångsställen?

Trafik och Park gör en prioriteringslista varje år och arbetar efter den listan.

När man gör om gator gör man om trottoarerna. Dom har ingen långsiktig planering och för trottoarer.

 

Hur stor ska en toalett var för att klassificeras som handikapptoalett?

Standardmått på toalett ska vara 220 cm x 220 cm. Dock ser de helt olika ut.

 

Har man några bestämmelser hur det ska vara för att det ska vara handikappanpassat?

Lätt att ta sig in. Det ska finnas hiss/ramp vid behov och handikapptoalett. Inom kommunen.

Privata fastighetsägare bestämmer själv. Stora investeringar för privata. Dyrt.

 

Av Jennie Eriksson